01 września 2022

Za słowa wypowiedziane publicznie trzeba ponieść konsekwencję. Egzaminator nadzorujący z WORD Bielsko - Biała pomówił  egzaminatorów o matactwa oraz rażące naruszanie zasad egzaminowania. Naszym zdaniem jeśli miały miejsce takie rzeczy należy poinformować odpowiednie służby. Na tę chwilę wiemy, że egzaminator nadzorujący znalazł podczas przeglądań nagrań z egzaminów domniemane nieprawidłowości na 4 egzaminach zakończonych wynikiem pozytywnym. W konsekwencji Dyrektor wystąpił z 4 wnioskami o unieważnienie tych egzaminów do Marszałka Województwa Śląskiego. W przypadku jednego z nich Marszałek nie widział podstaw do unieważnienia. W przypadku dwóch innych zapadła decyzja o unieważnieniu. Czwarty czeka na decyzję Marszałka. Dzięki dzielnej postawie jednego z egzaminatorów, który złożył skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na decyzję Marszałka w sprawie unieważnienia jego egzaminu, co w konsekwencji spowodowało uchylenie tej niesprawiedliwej decyzji Marszałka. Brawo Panie Egzaminatorze. Po stokroć brawo. 

 

Pytamy o matactwa egzaminatorów z WORD Bielsko - Biała

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD