26 listopada 2021

Dyrektor WORD w Ciechanowie porozumiał się z jednym związkiem w sprawie rozdziału środków finansowych na wynagrodzenia, z całkowitym pominięciem naszej Organizacji. Pytamy dlaczego?

 

 

Pytamy u źródła dlaczego zostaliśmy pominięci

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD