NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Pytania do Rozporządzenia 

W związku z problemami interpretacyjnymi niektórych przepisów z Rozporządzenia w sprawie egzaminowania z dnia 28 czerwca 2029 roku wystosowaliśmy do Ministra Infrastruktury pismo z rozlicznymi pytaniami (poniżej). Odpowiedź raczej niesatysfakcjonująca (poniżej), ale cierpliwie poczekamy a po upływie trzech miesięcy (okresu przejściowego) będziemy znowu pytać. 

 

27 marca 2020