27 marca 2020

W związku z problemami interpretacyjnymi niektórych przepisów z Rozporządzenia w sprawie egzaminowania z dnia 28 czerwca 2029 roku wystosowaliśmy do Ministra Infrastruktury pismo z rozlicznymi pytaniami (poniżej). Odpowiedź raczej niesatysfakcjonująca (poniżej), ale cierpliwie poczekamy a po upływie trzech miesięcy (okresu przejściowego) będziemy znowu pytać. 

 

Pytania do Rozporządzenia 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD