22 listopada 2022
Winni jesteśmy informację o rokowaniach w WORD Elbląg, które miały miejsce 21 listopada 2022 roku o godzinie 10. Rezultat podobny jak w WORD Rzeszów. Oszczędności są ale nie na podwyżki. W zasadzie propozycja Dyrektora sprowadziła się do zera.
Na tym by można skończyć relację ale chcemy jeszcze napisać o zachowaniu Pana Dyrektora tak odmiennym od tego zaprezentowanego przez Dyrektora WORD w Rzeszowie.
W WORD Elbląg w rokowaniach uczestniczył Pan Dyrektor i Pani Główna Księgowa. Zostaliśmy miło przywitani, poczęstowani kawą, ciastkami. No niby nic a jednak świadczy o klasie Dyrektora WORD w Elbląg. Przypominamy, że Dyrektor WORD Rzeszów ustalił godzinę rokowań na 16:30 w piątek 18 listopada, po czym się na nich nie pojawił tylko wysłał Kierownika Działu Technicznego, który coś przeczytał z kartki. Ciekawe kogo wystawi pryncypał (z kim przystajesz takim się stajesz) z Rzeszowa na mediacje z mediatorem z ministerstwa. Proponujemy sprzątaczkę.
Klasę to jednak trzeba mieć...

 

Rokowania się odbyły

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD