03 lipca 2021

W związku z skandalicznym okłamywaniem mieszkańców Częstochowy i pracowników WORD Częstochowa przez przedstawicieli WORD Częstochowa, instruktorów nauki jazdy i radnych miasta Częstochowy informuję, że Marszałek Województwa Śląskiego na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poinformowało planach połączenia wszystkich WORD-ów w województwie śląskim, a nie likwidacji jakiegokolwiek WORD-u.

Połączenia mniejszych zakładów pracy w jeden duży ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie możliwość wypracowania większych środków finansowych z korzyścią dla społeczeństwa i pracowników WORD-ów. Zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników i wprowadzenie większych ułatwień dla osób przystępujących do egzaminu. Jednym z takich ułatwień jest otwieranie nowych oddziałów WORD-ów w województwie śląskim, a nie likwidowanie. Z informacji jakie posiadamy, planowane jest uruchomienie nowego oddziału w Zawierciu (będzie tam można zdawać egzaminy na prawo jazdy).

 

Dotychczasowe połączenia WORD-ów w Polsce odbyły się w województwie łódzkim i dolnośląskim. Zmiany w tych województwach nie doprowadziły do żadnej likwidacji miejsc w których odbywają się egzaminy. Zmiany, które tam nastąpiły, nie miały również żadnych negatywnych skutków dla zwykłych pracowników, a spowodowały jedynie:

  • redukcję ilości dyrektorów i stanowisk kierowniczych

  • racjonalne wykorzystanie majątku ( np. jeden autobus wykorzystywany jest przez wszystkie WORD-y w województwie, a nie każdy WORD jeden autobus, który jest bardzo kosztowny w zakupie, a nie do wykorzystania przez mały WORD)

  • wspólna organizacja przetargów, co pozwala wynegocjować lepsze warunki dla WORD

  • ujednolicenie wynagrodzeń pracowników w połączonych WORD-ach przez podwyższenie do lepiej zarabiających

  • miejsca wykonywania pracy przez pracowników w połączonych WORD-ach zostały zachowane

 

Poniżej przedstawiamy skandaliczne i kłamliwe wypowiedzi, które straszą mieszkańców i pracowników WORD likwidacją WORD Częstochowa i przeniesienie egzaminów do odległych miejsc. W naszej ocenie są to działania mające na celu obronę „stołków”, bo jedyne zagrożenie z połączenia WORD-ów to likwidacja niepotrzebnych stanowisk dyrektorskich i kierowniczych. W obronie „stołków” w WORD Częstochowa, ten WORD przedstawiany jest, jako WORD idealnie zarządzany, w którym nie występują problemy finansowe. Niestety to również jest nieprawdą, ponieważ WORD Częstochowa zakończył 2020 r. stratą (poniżej uchwała Zarządu Województwa Śląskiego o zatwierdzeniu propozycji pokrycia straty netto za 2020 r.) 

Pełne nagrania:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=316905273478884&ref=search

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=160897952758397&external_log_id=8f6f6143-ca27-4df2-a6bd-4e75848cb2b5&q=aktywna%20cz%C4%99stochowa

 

 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Nr 60 NSZZ Solidarność 80 w WORD
Radosław Banaszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawet nieprawdziwa informacja o strajku. Żadnego strajku nie było.

 

 

Skandaliczne okłamywanie mieszkańców Częstochowy i pracowników, czyli obrona "stołków" w WORD Częstochowa

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD