26 listopada 2022

To pismo to przykład jak można bronić urzędnika.

Egzaminatorzy często niestety są traktowani inaczej. Ostatnio Dyrektor WORD Bielsko - Biała nałożył karę porządkową na egzaminatora i nie czekając na rozstrzygnięcie sądowe postanowił podjąć działania zmierzające do jego zwolnienia.

Im dłużej "robimy" związki tym bardziej utwierdzamy się, że:

- w każdej sprawie urzędowej trzeba iść do końca

- nie przyjmować na klatę żadnych kar porządkowych

- nagłaśniać wszystkie nieprawidłowości

W poniższej sprawie zadajemy sobie jedno pytanie:

- jeśli Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci skargi kasacyjne MORD Kraków to skarga na Dyrektora będzie zasadna?

Sprawdzimy na pewno.

Skarga bezzasadna na Dyrektora MORD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD