19 lutego 2023

Nie możemy pozwolić Dyrektorowi na nieliczenie się z art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych.

Może Państwowa Inspekcja Pracy wykorzysta swoje uprawnienia żeby zmusić tego pracodawcę do przestrzegania prawa. 

 

Skarga do Okręgowego Inspektoratu Pracy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD