07 maja 2022

Premie owszem mogą być uznaniowe ale pracownicy muszą znać kryteria ich przyznawania żeby przynajmniej wiedzieć co robią źle. Uznaniowość nie oznacza dowolności.

 

Skarga do PIP

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD