15 lutego 2023

Choroba nieprzestrzegania art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych toczy poszczególne Ośrodki egzaminowania. Skutecznie się temu przeciwstawiamy. Teraz pora na MORD Kraków. Wystarczy, że będziemy konsekwentni w działaniu, zwłaszcza w sprawie przestrzegania obowiązującego prawa.

 

Skarga do PIP na Dyrektora MORD w Krakowie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD