12 grudnia 2023

Jednym słowem: wracamy. Wracamy do pracy u podstaw. 

uzasadnienie to również je opublikujemy.

 

Skarga do Sejmiku na dyrektora WORD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD