18 sierpnia 2021

Kolejna skarga. Dlaczego? Wystąpiliśmy do Dyrektora z wnioskiem o informację publiczną. Dostaliśmy odpowiedź, w której nie było żądanych informacji i w której nie zostaliśmy wezwani do wykazania istnienia szczególnie istotnego interesu społecznego. W kolejnym piśmie wykazaliśmy istnienie takiego interesu. Mimo tego nie otrzymaliśmy wnioskowanych informacji. W związku z faktem, że nikt nie stoi ponad obowiązującym prawem wystosowaliśmy następną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W działalności związkowej ważna jest konsekwencja i cierpliwość. Poniżej wszystkie dokumenty związane z tą sprawą. 

 

Skarga do WSA w Bydgoszczy

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD