NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Skarga i wniosek o kontrolę

Brak reakcji na wniosek w sprawie kontroli w MORD Kraków w sprawie nierównego traktowania pracowników może tym razem będzie inaczej.....

 

21 marca 2022