02 września 2022

Dyrektor WORD Elbląg to kolejny Dyrektor, który nie ustala z naszą Organizacją zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników. 

W związku z powyższym napisaliśmy skargę.

 

Skarga i wniosek o kontrolę w WORD Elbląg

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD