NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Skarga i wniosek o kontrolę w WORD Elbląg

Dyrektor WORD Elbląg to kolejny Dyrektor, który nie ustala z naszą Organizacją zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników. 

W związku z powyższym napisaliśmy skargę.

 

02 września 2022