11 sierpnia 2022

Nic innego nam nie pozostaje jak nauczyć poszczególnych dyrektorów ośrodków przestrzegania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Do WORD Toruń (Dyrektor jest zarządu członkiem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD) dołączyły następujące ośrodki:

1. WORD Krosno (Dyrektor jest członkiem zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD)

2. WORD Opole (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KSD WORD)

3. WORD Białystok

4. WORD Rzeszów (Dyrektor jest Prezesem Krajowego Stowarzyszenie Dyrektorów WORD)

5. WORD Lublin (z posiadanych informacji to kandydat na Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD)

Ta sytuacja potwierdza starą maksymę, że przykład idzie z góry. Niestety nie jest to zawsze dobry przykład.

Nasz wpis kończymy sakramentalnym stwierdzeniem; TAK NIE BĘDZIE.

 

 

Skarga na bezczynność Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD