28 listopada 2022

Styl zarządzania WORD Bielsko - Biała przypomina coraz bardziej styl zarządzania z WORD Toruń i z WORD Rzeszów. Zastawialiśmy się z czego to wynika i nagle nas olśniło. Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Dyrektor WORD Toruń to Skarbnik KSD WORD

Dyrektor WORD Rzeszów to Prezes KSD WORD

Dyrektor WORD Bielsko - Biała to Sekretarz KSD WORD

"Ryba zawsze psuje się od głowy"

Wracając do WORD Bielsko - Biała postanowiliśmy zebrać w całość te największe nieprawidłowości w tym zakładzie pracy i poinformować o nich nowy Zarząd Województwa. Liczymy, że tym razem nasze pismo nie zostanie zlekceważone. 

Skarga na Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD