07 lipca 2022

Poniżej skarga, która jest konsekwencją odpowiedzi Marszałka Województwa Małopolskiego na poprzednią. Marszałek uznał naszą skargę w sprawie zarządzenia o ograniczeniu prędkości na placu manewrowym w MORD Kraków do 20 km/h za zasadną ale jednocześnie stwierdził, że wszystko już zostało poprawione. Problem w tym, że nie jest dobrze i dlatego postanowiliśmy napisać poniższą skargę. Najsłabsze w tym wszystkim jest to, że Marszałek Województwa Małopolskiego informuję nas, że zarządzeni zostało poprawione. Naszym zdaniem w dalszym ciągu uniemożliwia ono przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy kategorii A zgodnie z przepisami. Zastanawiamy się czy takie postępowania Marszałka Województwa nie jest objawem  niewłaściwej kontroli i nadzoru nad MORD Kraków.

 

Skarga na Dyrektora do Marszałka.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD