28 kwietnia 2022

W związku z wydarzeniami w MORD Tarnów:

- rozwiązaniem umowy z naszym członkiem reprezentującym Organizację wobec pracodawcy, mimo braku zgody naszego związku

- wnioskiem PIP do Sądu Rejonowego o ukaranie Dyrektor MORD Tarnów w związku z rażącym nieprzestrzeganiem prawa pracy 

postanowiliśmy napisać skargę na Dyrektora MORD Tarnów do Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Skarga na Dyrektora MORD Tarnów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD