19 sierpnia 2022

Niektórym wydaje się, że wszystko mogą. Tak nie będzie.

Poniżej skarga na Dyrektora WORD Bielsko - Biała w związku z nieprzeprowadzonym egzaminem teoretycznym z 2w5 lipca 2022 roku.

Przy okazji tej sprawy wyszły inne nieprawidłowości w tym Ośrodku.

Mamy nadzieję, że Marszałek Województwa Śląskiego przeprowadzi rzetelną kontrolę.

Skarga na Dyrektora WORD Bielsko - Biała

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD