09 lipca 2024

Od 24 czerwca 2024 roku do 8 lipca 2024 roku kandydaci na kierowców przystępujący do egzaminów na prawo jazdy w WORD Elbląg nie wykonywali obowiązkowego zadania na placu manewrowym - ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Warunkiem wyjechania w ruch drogowy jest wykonanie poprawnie wszystkich zadań przewidzianych przez Rozporządzenie 

Dlaczego nie było w WORD Elbląg stanowiska do wykonywania zadania nr 6?

Bo był remont placu.

Jak się nie umie zapewnić możliwości wykonywania zadania w trakcie trwania remontu to się zawiesza egzaminy. Taką możliwość przewiduje Rozporządzenie. 

Cała odpowiedzialność za nieprzestrzegania prawa spada na osoby zarządzające w WORD Elbląg. Ta cała sytuacja świadczy o galopującej niekompetencji. 

Jak można w taki sposób organizować egzaminy? 

Zobaczymy co zrobi Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Na nim też spoczywają pewne obowiązki względem procesu egzaminowania.

 

Skarga na Dyrektora WORD Elbląg

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD