14 listopada 2021

W związku z pozyskanymi danymi na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wynagrodzeniach egzaminatorów w WORD Toruń uznaliśmy za stosowne (konieczne) złożenie skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy na Dyrektora WORD w Toruniu. Bez możliwości jakie daje ustawa o dostępie do informacji publicznej nie weszlibyśmy w posiadanie danych, które pozwoliłby podjąć kolejne działania. Zarzuty o nadużywaniu przez Organizację ustawy o dostępie do informacji z tej perspektywy są delikatnie mówiąc kuriozalne.

 

Skarga na Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD