23 marca 2022

"Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest organem bezpośrednio nadrzędnym nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, wyposażonym w stosowne kompetencje oraz narzędzia prawne nadzorcze i wykonawcze mające swoje podstawy w stosownych aktach prawnych tj. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym oraz Ustawa o samorządzie województwa." Brak działań to również może być przestępstwo!!!!

 

 

 

Skarga na Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD