02 listopada 2021

Byliśmy w posiadaniu skargi jednego z właścicieli Ośrodka Szkolenia Kierowców na Dyrektora WORD w Toruniu w kwestii nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praw skarżącego (poniżej). W telegraficznym skrócie Dyrektor WORD w Toruniu zabraniał  (poprzez swoje zarządzenie) uczestnictwa w egzaminie państwowym na prawo jazdy pojazdów osk oklejonych informacjami o charakterze reklamy, promocji, informacji handlowej. Nie wiedzieliśmy tylko czy Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego uznał skargę za zasadną. Teraz już wiemy bo wystąpiliśmy o informację publiczną w tej kwestii do Pana Marszałka. Skarga została uznana za zasadną.

 

 

Skarga na Dyrektora WORD w Toruniu zasadna

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD