29 sierpnia 2022

W związku z następującymi wypowiedziami egzaminatora nadzorującego z WORD Bielsko - Biała postanowiliśmy napisać skargę do Zarządu Województwa:

Jeżeli komuś nie podoba się, że jego praca jest w jakiś sposób kontrolowana czy nadzorowana i błędy, które w czasie tej pracy popełnia z różnych powodów to na pewno będą organy, które będą to wyjaśniały i wtedy podrywa związki zawodowe do obrony swoich matactw. To ja już tutaj innego stanowiska nie zajmę.”

„Egzaminatorów jest 20, średnio w miesiącu przeglądam dwa, a nawet trzy, filmy, z tej grupy. Do 15 egzaminatorów nie mam żadnych uwag. Jakiekolwiek uwagi powstały były to rażące naruszenia zasad egzaminowania. No i niestety grupa która się okryła płaszczykiem związków zawodowych.”

„Drodzy mieszkańcy Bielska – Białej i okolic, klienci WORD BB obiecuję Wam, że atmosfera się oczyści i poczujecie, że ośrodek jest dla Was, nie Wy dla ośrodka. Zaufajcie mi, zrobię to.”

„Kiedyś trzeba zacząć, trzeba uzdrowić relacje, odgruzować szacunek, zbudować nić porozumienia i wzajemnego zrozumienia.”

Skarga na egzaminatora nadzorującego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD