NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Skarga na Marszałka 

Zostaliśmy zmuszeni do napisania kolejnej skargi. Tym razem na Marszałka Województwa Mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który zignorował nasze informacje w kwestii nieprawidłowości w procesie egzaminowania w WORD Ciechanów i nie przeprowadził kontroli we wskazanych obszarach. Poniżej treść pism i skargi.

 

 

 

14 września 2020