06 grudnia 2022

W dniu 28 listopada 2022 roku Pani Dyrektor Departamentu Dróg w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w trakcie obrad Sejmiku Województwa poinformowała radnych, że wpłynęło pismo od 41 pracowników WORD w Rzeszowie. Treść tego pisma jak powiedziała Pani Dyrektor jest w kontrze do naszych skarg i wniosków na Dyrektora WORD w Rzeszowie.

Chcieliśmy poznać treść tego pisma podpisanego przez pracowników WORD w Rzeszowie czyli urzędników państwowych. Niestety Marszałek Województwa uznał, że nie jest to informacja publiczna. Czyli można publicznie mówić o piśmie pracowników Ośrodka egzaminowania, które broni Dyrektora WORD w Rzeszowie ale nie można go upublicznić. Dziwne to wszystko bo przecież w interesie Marszałka powinno być  udostępnienie laurki dla Dyrektora WORD Rzeszów napisanej przez wiernych pracowników. Poniżej dokumenty. Poszczególni dyrektorzy nie udzielają informacji teraz pierwszy Marszałek w Polsce, który nie udostępnił naszej Organizacji żądanych danych. Co jeszcze nasz czeka?

Skarga na Marszałka Województwa Podkarpackiego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD