03 lipca 2024

Wg nas trwa polowanie na naszego członka, który domaga się przestrzegania prawa w WORD Elbląg.

Po placu egzaminacyjnym jeżdżą inne pojazdy niż egzaminacyjne. Na placu nie ma wzniesienia w związku z czym to zadanie realizowane jest w ruchu drogowym - czyli do ruchu drogowego wyjeżdżają osoby, które nie powinny.

I teraz najlepsze w WORD Elbląg egzaminatorem nadzorującym jest .... członek komisji weryfikacyjnej egzaminatorów czyli w teorii osoba, która powinna znać przepisy.

Członek naszej Organizacji zgłaszający nieprawidłowości już otrzymał 2 kary porządkowe (w ciągu paru dni). Przypadek? A tak pięknie Pan nadzorujący mówi o naszym zawodzie chociażby na portalu Prawo Drogowe News. Po czynach nas poznacie nie po słowach. Piękne to zdanie jest i zawsze się sprawdza.

P.S. W piśmie jest błąd. Oczywiście chodzi o zadanie nr 6 a nie o zadanie nr 3.

Wszystkie instytucje poinformowaliśmy o tym błędzie pisarskim.

Skarga na nadzorującego z WORD Elbląg

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD