25 czerwca 2021

W wielkim skrócie. Dyrektor WORD w Toruniu zwalania naszych członków, nie zwiększa etatu naszemu członkowi, przez co doprowadza do sytuacji, że termin egzaminu praktycznego na kategorię B wykracza poza 30 dni przewidziane przez przepisy. W związku z powyższym wnieśliśmy skargę na Dyrektora niestety Marszałek nie chce się zająć sprawą teraz tylko być może w nieokreślonej przyszłości. Tak nie będzie. Nie może być tak, że społeczeństwo ponosi koszty złego zarządzania ośrodkiem egzaminowania. 

 

Skarga na przewlekłość postępowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD