NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Skarga na WORD Katowice

Pojawiły się nowe okoliczności więc piszemy kolejną skargę na działalność WORD Katowice. Chcemy poprawić sytuację egzaminatorów w tym zakładzie i nie cofniemy się przed niczym (w granicach obowiązującego prawa).


 

20 października 2020