09 sierpnia 2021

Może tym razem Dyrektor WORD w Toruniu przekaże naszą skargę do właściwego organu. Na pewno sprawdzimy i poinformujemy czy Pan Dyrektor działa zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

Skarga na WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD