28 czerwca 2022

Egzaminator źle wypełni arkusz przebiegu egzaminu (np. pomyli rubryki zadań) to bywa, że jest posądzany o potwierdzenie nieprawdy. Natomiast jak Dyrektor stworzy bubel prawny to jest to tylko "niefortunny zapis".

Najlepsze jest to, że to zarządzenie Dyrektora MORD Kraków jest nadal niewłaściwe. Będzie kolejna skarga.

Skarga zasadna na Dyrektora MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD