NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Skarga zasadna na Dyrektora MORD Kraków

Egzaminator źle wypełni arkusz przebiegu egzaminu (np. pomyli rubryki zadań) to bywa, że jest posądzany o potwierdzenie nieprawdy. Natomiast jak Dyrektor stworzy bubel prawny to jest to tylko "niefortunny zapis".

Najlepsze jest to, że to zarządzenie Dyrektora MORD Kraków jest nadal niewłaściwe. Będzie kolejna skarga.

28 czerwca 2022