30 maja 2022

Jak już mówiliśmy wielokrotnie będziemy pilnowali przestrzegania prawa.

 

Skarga zasadna na Marszałka Województwa Małopolskiego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD