23 sierpnia 2022

W związku z faktem, że Dyrektor WORD w Opolu nie przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu naszych odwołań od decyzji uznaliśmy za stosowne napisać dwie bardzo podobne skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Prawo ma być przestrzegane. Dyrektor WORD w Opolu nie może siebie wskazywać jako organu odwoławczego w sprawie swojej decyzji. Być może Dyrektor chciałby żeby tak było ale na całe szczęście jest inaczej.

 

 

Skargi do WSA w Opolu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD