26 stycznia 2021
Prezentujemy wydatki ośrodków egzaminowania na składki członkowskie w Krajowym Stowarzyszeniu Dyrektorów w latach 2018 - 2020. Cześć z ośrodków nie jest członkiem tej instytucji.
Powstaje wiele pytań. Postaramy się uzyskać na nie odpowiedzi.
Wkrótce umieścimy informacje dotyczące kosztów, które poniosły ośrodki w związku z uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Więcej informacji na naszej stronie www.solidarnoscword.pl w zakładce Miasta.

 

Składki na Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD