06 kwietnia 2022

Dyrektor WORD w Toruniu w skardze na naszego Przewodniczącego wysłanej do Marszałka Województwa Łódzkiego stwierdza, że Pan Radosław Banaszkiewicz swoją działalnością utrudnia czy wręcz paraliżuje pracę wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego codziennie nękając szereg instytucji i osób poprzez  angażowanie ich w udzielanie odpowiedzi, w tym na pytania zadawane w trybie dostępu do informacji publicznej. Poniżej prezentujemy drugą decyzję SKO w Toruniu uchylającą decyzję Dyrektora WORD w Toruniu w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD. I teraz sobie trzeba zadać kilka pytań:

1. Czy nie prostsze jest udzielenie informacji publicznej niż tworzenie (angażując w to pracowników WORD Toruń, pracowników SKO w Toruniu) wątpliwej decyzji?

2. Kto generuje niepotrzebną pracę urzędnikom państwowym?

3. Kto utrudnia dostęp do bardzo istotnych informacji publicznych i dlaczego to robi?

54

 

SKO uchyla kolejną decyzję Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD