14 kwietnia 2020

W obronie naszego członka zostaliśmy zmuszenie do napisania skargi (poniżej) na Dyrektora MORD w Krakowie, którego postępowanie w kwestii rozpatrywania skarg wpływających na egzaminatorów jest co najmniej niejednoznaczne. W tej sprawie powstaje wiele pytań:

1. Co to jest za twór działający w MORD Kraków pod nazwą Zespołu Egzaminatorów Nadzorujących?

2. Czy twór ten jest wiarygodny skoro już dwukrotnie pomylił się w swojej ocenie pracy naszego członka?

3. Dlaczego Dyrektor MORD w Krakowie wnioskuje o unieważnienie egzaminu w sytuacji gdy wpłynęła skarga na jego przebieg?

4. Czy takie postępowanie nie jest działaniem stronniczym?

5. Dlaczego Marszałek w trakcie postępowania administracyjnego bierze pod uwagę stronniczy wniosek Dyrektora o unieważnienie egzaminu stworzony na podstawie opinii dziwnego tworu o nazwie Zespół Egzaminatorów Nadzorujących, którego istnienie jest bezzasadne i bezprawne?

6. Czy MORD w Krakowie potrzebuje aż 4 egzaminatorów nadzorujących?

 

Skraga na Dyrektora MORD w Krakowie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD