20 maja 2024

 Na pewno znacie losy naszych członków z WORD w Toruniu. Dla przypomnienia:

1. Składają zawiadomienie do prokuratury  o możliwości popełnienie przestępstwa przez swojego Dyrektora;

2. Dyrektor WORD w Toruniu zwalnia naszych członków reprezentantów objętych szczególną ochroną stosunku pracy i w rozwiązaniu umowy wskazuje jako powód złożenie zawiadomienie do prokuratury i brak lojalności;

3. Sąd I instancji stwierdza, że Dyrektor mógł zwolnić i że ochrona była nieskuteczna;

4. Sąd II instancji podtrzymuje wyrok sądu niższej instancji;

5. W obu sprawach została złożona skarga do Sądu Najwyższego i czekamy na orzeczenie;

Ważnej w tej sprawie jest to, że Prokuratura w dalszym ciągu prowadzi czynności. Zaraz minie 3 lata.

W przypadku gdy Sąd Najwyższy orzeknie, że zwolnienie naszych członków było prawidłowe idziemy do Strasburga. Środki finansowe będą się znaleźć. Solidarność - 80 nie zapomina o członkach. Solidarność - 80 w sprawach fundamentalnych nigdy nie robi kroku w tył bo za nami jest tylko ściana.

Panowie pamiętamy o Was i razem z Wami czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego

 

Solidarność - 80 nie zostawia nikogo samego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD