NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Solidarność 80 wytacza powództwo przeciwko MORD Kraków o zapłatę odszkodowania na rzecz pracownika za nierówne traktowanie w wynagradzaniu za pracę.

 

14 października 2021