14 października 2021

 

Solidarność 80 wytacza powództwo przeciwko MORD Kraków o zapłatę odszkodowania na rzecz pracownika za nierówne traktowanie w wynagradzaniu za pracę.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD