NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Spór zbiorowy w WORD Krosno?

W imieniu Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność” – 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie, na podstawie art. 7 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żądamy....... - pismo poniżej.

 

01 lutego 2021