NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Sprawa WORD Katowice w mediach

Coraz częściej udaje nam się zainteresować czwartą władzę sytuacją w WORD Katowice. Jesteśmy zdeterminowani i przekonani o słuszności naszego działania.
21 października 2020