31 sierpnia 2022

W poprzednim wniosku wysłanym do wszystkich 43 ośrodków egzaminowania pytaliśmy o lokaty (wszystkie ośrodki udzieliły informacji, za co bardzo dziękujemy i liczymy, że to koniec naszej walki o przestrzeganie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Teraz chcemy się dowiedzieć jakimi środkami pieniężnymi dysponują WORD-y na dzień 1 września 2022 roku. 

Po uzyskaniu tych będziemy mogli wykazać w Ministerstwie Infrastruktury, że odważne decyzję są niezbędne i oczekiwania. Pozyskane informacje mogą się też przydać przedstawicielom egzaminatorów w trakcie spotkań w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Sprawdzamy finanse Ośrodków egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD