29 maja 2023

Nie zatrzymamy w działaniach zmierzających do poprawy warunków zatrudnienia pracowników ośrodków egzaminowania.

Będziemy nieustannie i konsekwentnie sprawdzali sytuację finansową ośrodków egzaminowania oraz sposób gospodarowania mieniem publicznym. 

Cel główny: podwyżki wynagrodzeń.

Sprawdzamy finanse ośrodków egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD