22 czerwca 2023

W większości Ośrodków pieniędzy ubywa.

Na całe szczęście w zasadzie wszystkie sejmiki województw podniosły wysokość opłaty za egzamin do możliwie wysokich. Chodź musimy uwypuklić (przy okazji ślemy pozdrowienia dla jednego z dyrektorów, który uwielbia używać tego sformułowania), że przyjmowanie tych uchwał to była groteska. Radni z partii X potrafili popierać w województwie X uchwałę o podniesieniu  Tylko Sejmik Województwa Łódzkiego zdecydował, że WORD w Łodzi nie potrzebuje maksymalnego "zastrzyku" finansowego. To może doprowadzić do poważnych konsekwencji w tym Ośrodku.

WORD Poznań mógłby na pewno pomóc finansowo niektórym Ośrodkom w trudnej sytuacji. Interesuje nas bardzo co WORD Poznań zrobi z tymi środkami finansowymi. Będziemy monitorować sprawę. Egzaminatorzy z WORD Poznań powinni nie mieć problemu z uzyskaniem satysfakcjonujących wynagrodzeń. Na pewno nie usłyszą, że pieniędzy nie ma. Ewentualnie mogą usłyszeć, że dla was pieniędzy nie ma.

 

 

Stan kont Ośrodków na 1 września 2022 i 29 maja 2023

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD