08 kwietnia 2021

Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą, w czasie którego może prowadzić różne formy akcji protestacyjnych, ale nie strajk włoski. Niestety ze strony Kierownika Wydziału Egzaminowania WORD w Krośnie padają takie sugestie. Piszemy więc do Dyrektora WORD w Krośnie, który odpowiada za tą jednostkę o wyjaśnienia tej kwestii. Mamy nadzieję, że Dyrektor potraktuje sprawę jako poważną bo zarzucanie prowadzenia takiej formy strajku Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD to ewidentne pomówienie. Zarzuty o prowadzenie strajku włoskiego zbiegły się z zakończeniem rokowań protokołem rozbieżności co z kolei pozwala na:

Art. 25. 1. W obronie praw i interesów określonych w art. 1 mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Z prawa tego mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku. 

 

Strajk włoski w WORD Krosno?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD