07 lutego 2022

Kolejne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy o grzywnie dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz o zwrocie kosztów postępowania sądowego. Tak sobie myślimy, że egzaminatora, który miałby 3 unieważnienia egzaminów to pewnie by już skreślono z listy egzaminatorów. No ale Dyrektor to nie egzaminator przecież. Szkoda tylko tych straconych publicznych środków przeznaczonych na grzywnę, obsługę prawną Ośrodka, koszty procesowe. Konstatacje mamy taką : takie działanie jakie przyzwolenie przełożonych. Oczywiście poinformujemy (napiszemy skargę i wniosek o kontrolę) Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Zarząd Województwa ale liczymy się z ponownym brakiem jakichkolwiek działań. Z drugiej jednak strony jest przecież art. 231 Kodeksu karnego.

"Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że skarżąca organizacja pismem z dnia 17 czerwca 2021 r. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu skargę na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że organ obowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni, a nie zaistniały żadne znane nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku. Należy podkreślić, że skarga na bezczynność nie została przekazana do sądu administracyjnego we wskazanym wyżej terminie. Wpłynęła dopiero do Sądu w dniu 15 listopada 2021 r."

 

Tak Dyrektor przestrzega prawa - postanowienie WSA o trzeciej grzywnie

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD