13 maja 2022

W piśmie z 28 kwietnia 2022 roku Dyrektor MORD Tarnów poinformował Organizację, że nie złożył zawiadomienia na Policję w sprawie kolizji w której uczestniczył pojazd egzaminacyjny. Poniżej treść tego "niezawiadomienia", które okazuje się ewidentnym zawiadomieniem. Nie przepuszczamy żeby Pan Dyrektor nie wiedział, że treść pisma decyduje o tym czy jest ono zawiadomieniem czy może "niezawiadomieniem". 

Czytamy w nim między innymi:

"W związku z powyższym, iż powziąłem taką informację, że mogło dojść do uszkodzenia mienia drugiego pojazdu, aby uniknąć w późniejszym czasie, jakichkolwiek roszczeń ewentualnego poszkodowanego, proszę o wszczęcie postepowania celem wyjaśnienia tej kolizji."

"W mojej ocenie zachowanie egzaminatora jak widać na nagraniu mogło nie być zgodne z obowiązującym prawem"

W efekcie zawiadomienia Dyrektora MORD Tarnów kandydat na kierowcę, który doprowadził do kolizji, otrzymał mandat w wysokości ponad 1000 złotych. Pan Dyrektor, egzaminator zresztą, na pewno wiedział, że w efekcie jego zawiadomienia zostanie ukarany kierujący czyli kandydat. Egzaminator, który prowadził to członek naszej Organizacji (przypominamy, że ostatnio Pan Dyrektor zwolnił dyscyplinarnie naszego reprezentanta bez zgody Organizacji). Zwracamy uwagę, że w tym zawiadomieniu tak przy okazji Pan Dyrektor przypuszcza, że zachowanie egzaminatora mogło być niezgodne z obowiązującym prawem. To już znamy z WORD Krosno gdzie również Dyrektor zawiadomił Policję o wykroczeniu egzaminatora. Policja nałożyła mandat, którego nasz członek nie przyjął. Sprawa zakończyła się w sądzie karnym, wyrokiem korzystnym dla egzaminatora.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Pan Dyrektor sobie "oglądnął" nagranie z egzaminu.

Powstaje więc pytanie dlaczego Pan Dyrektor kłamie w piśmie z 28 kwietnia 2022 roku? Dlaczego doprowadza do sytuacji, w której kandydat nie zdaje egzaminu i jeszcze dostaje mandat karny w wysokości ponad 1000 złotych.

 

 

Tak wygląda niezawiadomienie Policji przez Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD