16 października 2023

Marszałek Województwa Lubelskiego nie wnioskuje do dyrektorów Ośrodków o objęcie wzmożonym nadzorem poszczególnych egzaminatorów. Marszałek ten analizuje nagrania z egzaminów jedynie w ramach kontroli doraźnych oraz kompleksowych. Wniosek Marszałek Województwa Lubelskiego przestrzega obowiązującego prawa.

Zbierzemy informacje ze wszystkich województw. Zaraz się okaże, że tylko w województwie łódzkim inspektorzy stosują wzmożony nadzór oraz występują do Dyrektora o przekazanie nagrań z egzaminów poza kontrolami doraźnymi i kompleksowymi.

 

 

 

Ten Marszałek też przestrzega prawa

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD