05 października 2021

W załączniku pismo wysłane do Zarządu Województwa Podlaskiego do wiadomości Ministra Infrastruktury i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Chcemy zwrócić uwagę, że nagany dla egzaminatorów za proces egzaminowania to już plaga. A przecież Minister Infrastruktury przewidział urząd do kontroli procesu egzaminowania czyli Urząd Marszałkowski. Po raz kolejny Dyrektor daje naganę a Urząd Marszałkowski milczy. Niezależność zawodu egzaminatora jest nieustannie w wielkim zagrożeniu. Poniżej pismo do Zarządu Województwa oraz treść nagany.

 

To już plaga - kolejna nagana za proces egzaminowania.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD