NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Dołącz do nas

Informacja publiczna o ośrodku

WORD Toruń
ul. Polna 109
87-100 Toruń

09 września 2022
Z dotychczasowych zebranych informacji wynika, że Ośrodki egzaminowania zjadają swoje
26 sierpnia 2022
Zamieszczamy prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, II Wydział Karny,
03 sierpnia 2022
Chronologia wydarzeń: 1. Wniosek Organizacji z 9 marca 2022 roku,

Powrot

Prawo pracy

Egzaminowanie