02 stycznia 2024
Dziś ośrodki egzaminowania rozpoczęły pracę.
Zmiany do rozporządzenia weszły w życie. Zmiany do zmian jeszcze nie.
I co teraz egzaminatorze?
Wymagasz od kandydata na kategorię C umiejętności sprzęgania z przyczepą?
Biorąc pod uwagę postępowanie poszczególnych komórek nadzoru przeprowadzenie egzaminu na C bez realizacji sprzęgania może się okazać działaniem niezgodnym z przepisami.
A potem ciach brak rękojmi. To już przerabiamy obecnie.
Patologia w procesie egzaminowania nie płynie od egzaminatorów płynie zupełnie skąd inną. Spróbujemy to udowodnić.
Najłatwiej jest powiedzieć, że egzaminator "oblał".

 

U egzaminatora d..a zawsze z tyłu!!!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD