NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Uaktualnione dane pozyskane z Ośrodków 

Pozyskane brakujące dane z poszczególnych ośrodków egzaminowania spowodowały, że średnia ilość etatów kadry zarządzającej, kierowniczej i administracji (szeroko pojętej) przypadająca na jednego egzaminatora w skali kraju wzrosła z 1,132 na 1,191. Niektóre dane szokują. Na przykład w WORD Przemyśl 6,5 etatów egzaminatorów, 9,88 etatów w grupie pracowników administracyjnych, a do tego 2 etaty kadry zarządzającej i 3 etaty kierownicze!!!!  

 

 

 

25 lutego 2021